STUDIA NUMISMATICA ET ARCHAEOLOGICA – In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata

Sub directa îndrumare a cercetătorilor și membrilor SNR: Lucian Munteanu, Ciprian-Dorin Nicola, Gabriel M. Talmațchi a apărut, la sfârșitul anului trecut la Piatra Neamț, volumul: ”STUDIA NUMISMATICA ET ARCHAEOLOGICA – In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata”.

Birliba coperta

Acest volum, ce reunește studii de numismatică și arheologie, este un deosebit de frumos omagiu, adus marelui  profesor Virgil Mihăilescu-Bîrliba, eminent cercetător al numismaticii românești și europene, membru de marcă al Societății Numismatice Române, cu ocazia împlinirii a 80 de ani.

Societatea Numismatică Română se alătură sufletește acestui demers, mulțumind coordonatorilor volumului și dorindu-i eminentului profesor Virgil Mihăilescu-Bîrliba un sincer: La Mulți ani cu sănătate și bucurii!

Birliba foto

Sumarul volumului nu poate fi decât o invitație la o fecundă lectură.

SUMAR – CONTENTS – INHALT – SOMMAIRE
TABULA GRATULATORIA……………………………………………………………….. 11
Virgil Mihailescu-Bîrliba la 80 de ani (Gabriel M. TALMAȚCHI,
Lucian MUNTEANU) ……………………………………………………………… 15
Cercetătorul nemțean Virgil Mihailescu-Bîrliba, la moment aniversar
(Ciprian-Dorin NICOLA, Dan MIHĂILESCU) ……………………….. 23
LISTA ABREVIERILOR…………………………………………………………………….. 25
I. NUMISMATICA
Gabriel M. TALMAȚCHI, Neue Beiträge zum numismatischen
Verzeichnis der Dobrudscha (New contributions
to the numismatic repertory of Dobrudja) …………………………………….. 29
Mihai DIMA, Monede de bronz histriene și de tip histrian descoperite
în nord-vestul Mării Negre (sec. IV a.Chr – III p.Chr.) (Istrian and
Istrian-type bronze coins found in the North Western coast of the
Black Sea, 4th century BC – 3rd century AD) …………………………………. 51
Steluța MARIN, O nouă prezentare a tezaurului de monede
callatiene de la Poiana, jud. Galaţi (Une nouvelle présentation
du trésor de monnaies callatiennes de Poiana,
département de Galați) ………………………………………………………………. 87
Corina TOMA, Oana GEORGESCU, Reexaminarea monedelor
atribuite tipului Agriș – Șilindia. Studiu de caz privind identitatea
iconografică a tipurilor monetare celto-dacice (Re-visiting the coins
of Agriș – Șilindia type. Case study on iconographic identity
of Celto-Dacian coin types) …………………………………………………………. 119
Raoul M. ȘEPTILICI, Două monete dacice descoperite în județul Timiş
(Two Dacian coins found in Timiș County) …………………………………. 141
Theodor ISVORANU, Sebastian MATEI, Un tezaur de monede de tip
„călăreţul cu cruce” descoperit în judeţul Buzău (A hoard
of „Kreuzelreiter” type coins discovered
in the Buzău County) ………………………………………………………………… 149
Silviu I. PURECE, Tezaurul dacic de la Bondoci, com. Copăceni, jud.
Vâlcea. Considerații preliminare cu privire la evoluția tipului
Aninoasa-Dobrești (The Dacian coin hoard from Bondoci, Copăceni
Commune, Vâlcea County. Preliminary considerations regarding the
evolution of the Aninoasa-Dobrești coin type) ………………………………. 169

Radu ARDEVAN, Monnaies romaines républicaines dans une
collection d’Odorheiu Secuiesc (Roman Republican coins in a
collection from Odorheiu Secuiesc) ……………………………………………. 183
Emanuel PETAC, Nicolae POPA, Consideraţii asupra tezaurului
monetar roman încheiat la Traian descoperit pe Dealul Prihodiştii
(Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara) în
anul 2002 (About the coin hoard ending at Trajan discovered on
Dealul Prihodiştii, Grădiştea de Munte, Orăştioara de Sus commune,
Hunedoara County, in 2002) ………………………………………………………. 193
Lucian MUNTEANU, Dan MIHĂILESCU, Tezaurul de monede
romane imperiale de la Gârcina (jud. Neamț) (The Roman
imperial coin hoard from Gârcina, Neamț County) ……………………….. 213
Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU, O monedă romană provincială
reutilizată provenind din Barbaricum (A reused Roman provincial
coin from Barbaricum) ……………………………………………………………… 259
Nicoleta DEMIAN, Monedele romane târzii din aur din colecţia
Muzeului Național al Banatului din Timişoara (Late Roman
gold coins in the National Museum
of Banat Collection) ………………………………………………………………….. 267
Lilia DERGACIOVA, Artem DJESMEDJYAN, Tezaurul
de la „Țuțora” din Republica Moldova și importanța
acestuia pentru istoria coloniilor genoveze de la Dunărea de Jos
(The coin hoard from „Țuțora” in Republic of Moldova
and its significance for the history of the Genoese colonies
in the Lower Danube area) …………………………………………………………. 289
Monica DEJAN, Bogdan-Petru NICULICĂ, Descoperiri monetare la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea în
Bucovina) (Numismatic discoveries from the end of the 19th century
and the beginning of the 20th century in Bukovina) ……………………….. 309
II. ARCHAEOLOGICA
Alexandru BERZOVAN, Observații privind cetatea getică
de la Cotnari – „Dealul Cătălina” (jud. Iași) (Remarks regarding
the Getic fortress of Cotnari – „Dealul Cătălina”, Iași County) ………. 325
Sever-Petru BOȚAN, Vitrum mortuorum. Observații asupra
materialului vitric descoperit în tumulul N-1-413 de la Histria
(Vitrum Mortuorum. Remarks on the Roman glass finds in the
Tumulus N-1-413 from Histria) ………………………………………………….. 335
Doina BENEA, Die Entwicklung des römischen Wehrsystems im
Südwesten Dakiens in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts.
Die Truppenverteilungen (The development of the Roman
defensive system in the south-western Dacia in the first half
of the 2nd century AD. The troops distribution) ……………………………..
347

George Dan HÂNCEANU, Un nou complex arheologic cu amforă
ştampilată de la Roşiori (jud. Neamţ) (A new archaeological
complex with stamped amphora from Roşiori, Neamţ County) ……… 363
Ștefan HONCU, Radu PETCU, Descoperiri arheologice inedite
din localitatea Dobrovăț (jud. Iași) (Unpublished
archaeological discoveries from Dobrovăț, Iași County) ……………….. 385
LISTA AUTORILOR………………………………………………………………………….. 395
Colecția Honoraria…………………………………………………………………………… 397
Colecția Bibliotheca Memoriae Antiquitatis………………………………………… 399

In memoriam col. dr. Cr. M. Vlădescu

În această toamnă  se împlinesc 26 de ani de când col. dr. Cristian M. Vlădescu (Bobo pentru apropiați) ne-a părăsit, poate, pentru o lume mai bună.

Ce poți spune despre amintirea unui om cu o personalitate enciclopedică? Date biografice? Operă? Probabil că cel mai potrivit ar fi, să vă spun câteva cuvinte despre acele lucruri pe care le-a iubit cu patimă. Dragostea col. dr. Cr. M. Vlădescu a fost cheltuită fără rezerve, cu îmbelșugare, pentru tot ce a însemnat munca lui.

A iubit armata și uniforma militară, iar această dragoste a dus la apariția celei mai importante lucrări românești, de referință în domeniul uniformologiei: ”Uniformele armatei române” și la organizarea celei mai complexe expoziții a Muzeului Militar Național, cea de uniforme militare.

A iubit arheologia și istoria militară romană, iar în urma lui a rămas lucrarea ”Armata romană în Dacia Inferior” și restaurarea Castrului Arutela, ce datorită acestei refaceri străjuiește și acum, peste milenii, Limes Alutanus (granița romană situată pe râul Olt).

A iubit cu egală măsură săpăturile arheologice de la: Castra Traiana, Răcari sau Romula. Din păcate dispariția prematură a col. dr. Cr. M. Vlădescu a făcut să nu beneficiem acum de lucrări de amploare privind rezultatele acestor săpături.

A iubit cercetările arheologice subacvatice, cavaleria și armele albe.

A iubit oamenii și nu în ultimul rând a iubit caii, așa cum numai un cavalerist poate să iubească aceste superbe animale.

Dacă col. dr. Cr. M. Vlădescu este într-o lume  mai bună, înseamnă că, acum, acolo, el călărește într-o nobilă uniformă de paradă a cavaleriei…

În amintirea acestui extraordinar prieten, ce mi-a fost un adevărat părinte, postez și câteva fotografii.

Pentru fotografii mulțumesc și pe această cale familiei Vlădescu.

Bogdan Beldianu

Bivolari 1967

Bivolari 1967 2

Bivolari 1967

Racovița – August 1978

Racovita Aug 1978

Racovița – Septembrie 1980

Racovita Sept 1980

Aprentă a unui As pentru Antoninus Pius dintr-un jurnal de săpături ce i-a aparținut col. dr. Cr. M. Vlădescu.

Jurnal

Zalău

Zalău

Dioști – Octombrie 1982

Diosti Oct 1982

Castrul Arutela, pe limes Alutanus – vedere asupra laturei estice, restaurată, între anii 1982-1983, sub directa sa îndrumare.

Arutela

Adunarea Generală a lunii Ianuarie

Dragi membrii și simpatizanți ai SNR,

Sâmbătă, 26 Ianuarie 2019, va avea loc la sediul SNR prima Adunare Generală a acestui an.

Comunicări înscrise până acum:

  1. Bogdan Beldianu – O vizită la Londra.

constantin londinium

 Constantius I capturând Londra (Londinium) în urma înfrângerii lui Allectus – anul 296 dChr.  Medalion de aur bătut la Trier și provenind  din tezaurul Beaurains. 

Vă așteptăm cu drag!

Crăciun fericit!

Dragi membrii și simpatizanți ai Societății Numismatice Române,

Vă dorim Crăciun fericit!
Anul ce va veni să aducă tuturor sănătate, bucurie și belșug, iar împreună să construim o societate mai bună.

La mulți ani !

Nasterea Domnului mozaic

Nașterea Domnului – Jacopo Torriti, mosaic în absida bisericii Santa Maria Maggiore, Roma, sec XIII.

Sâmbătă 27 Octombrie 2018 – Adunarea Generală a lunii

Stimați membrii și simpatizanți ai Societății Numismatice Române

Sâmbătă 27 Octombrie 2018 va avea loc la sediul SNR Adunarea Generală a acestei luni.
Comunicări înscrise până la acest moment:
Bogdan Beldianu – O contramarcă histriană pe o monedă de la Sardes (Lydia) și regăsirea unor monede din celebra colecție a arhiepiscopului Raymund Netzhammer.

Vă așteptăm cu drag!

Programul celui de al IV-lea Congres Internațional de Numismatică din România- Brașov 2018

SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ – SECŢIA BRAŞOV

CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV – CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

PROGRAMUL celui de-al  IV-lea CONGRES INTERNAŢIONAL de NUMISMATICĂ din ROMÂNIA denumit  „100 de ani de la MAREA UNIRE de la ALBA IULIA  din 1 DECEMBRIE 1918“ şi AL XXXV-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE NUMISMATICĂ 

BRAŞOV 11 – 13 OCTOMBRIE 2018 

COMITETUL DE ORGANIZARE

PREŞEDINTE DE ONOARE

Dr. Viorel Emanuel PETAC

MANAGERUL CENTRULUI CULTURAL „REDUTA”

Actor Marius Cristian CISAR

PREŞEDINTELE COMITETULUI DE ORGANIZARE

Col. (rtr.) ing.Ştefan SAMOILĂ

MEMBRII ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE

Ing. Coriolan CHIRICHEŞ

Gheorghe FEDORCA

Mr. dr. Radu TABĂRĂ

Ing. Virgil IONIŢĂ

Dr. EMANUEL VIOREL PETAC

LOC DE DESFĂŞURARE:

CENTRUL CULTURAL „REDUTA” 

BRAŞOV – Str. APOLLONIA HIRSCHER Nr. 8

Director – MARIUS CRISTIAN CISARM

 

PROGRAMUL  CONGRESULUI  şi al SIMPOZIONULUI

PROGRAM OF THE CONGRESS AND SYMPOSIUM

11OCTOMBRIE

 

09.00 – 10.30 TEDEUM, oficiat de †PS Episcop Galaction Stângă, episcopul Alexandriei şi Teleormanului, cu un sobor de preoţi din protopopiatul Braşov(Religious service officiated by the Bishop of Alexandria and Telorman together with priests from Brașov).

Cuvânt de bun venit din partea gazdelor şi a organizatorilor, alocuţiunile oficialităţilor, cuvântări de salut din partea invitaţilorşi a participanţilor (Welcome speeches on behalf of the hosts and organizers, local officials, guests and participants).

Lansarea şi acordarea medaliei, insignei şi a diplomelor participanţilor la cel de-al  IV-lea Congres Internaţional de Numismaticăşi al XXXV-lea SimpozionNaţional de Numismatică. (Presentation and award of the medal, insignia and diplomas to the guests of the IVth International Numismatic Congress and theXXXVth National Numismatics Symposium.

Decernarea de către Preşedintele Societăţii Numismatice Române,  dr. Viorel

Emanuel Petac, a Plachetei de Merit, ACADEMIEI ROMÂNECENTRULUI CULTURAL „REDUTA“, D-lui Radu Ardevan şi D-lui Silviu DOBRAŞ și a diplomei de Membru de Onoare a Societăţii Numismatice Române, D-luiŞtefan SAMOILĂ (Award by the president of the Romanian Numismatic Society,Viorel Emanuel PetacPh.D. of The Merit Plate to the Romanian Academy, to the “Reduta” Cultural Center and to Mr. Radu Ardevan and to Mr. Silviu Dobraș, and of the Honorary Member Diploma to Mr. Ștefan Samoilă).

Vernisarea Expoziţiei numismatice şi filatelice „100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918“, organizată de Secţia Numismatică Braşov (Gheorghe FEDORCA, Dorel MAN, Radu BART, Ştefan SAMOILĂ) şi a unor colecţionari din Bucureşti (Daniel OBREJA) şi Botoşani (Coriolan CHIRICHEŞ, Ștefan Tudor VLAIC)(Inauguration of the numismatic and philatelic exhibition “100 Years Since the Great Union of Alba Iulia, of December 1st 1918”, organized by Brasov Numismatic Section, and collectors from Bucharest and Botoșani).

 LANSARE de CARTE

(BOOKS RELEASE)

 

            Vasile OLTEAN: Paşi spre Marea Unire. Mărturii din Scheii Braşovului (Steps towards the Great Union. Testimonies from the BraşovSchei).

Vasile OLTEAN: Prima cronică din vremealui Mihai Viteazul (The first chronicle from the age of Michael the Brave).

Ioan VLAD: Braşovul – oraşul Marii Uniri (Brasov the city of the Great Union).

Janusz PARCHIMOWICZ: Probe monetare poloneze 1949 – 1990 (Polish monetary samples 1949 – 1990 / Polskie monety próbne 1949 – 1990).

Cătălin Cornel GAVRILĂ: Monede moderne și contemporane emise în România – catalog cronologic, acte normative,variante, erori, demonetizări, falsuri și replici (Modern and contemporary coins in Romania – chronological catalog, laws, variants, errors, demonetizations, fakes and replicas).

Radu BART: Catalog. Insignele asociaţiilor săseşti din Transilvania (Badges of the associations of Transylvanian Saxons).

12.00 – 13.45

 

PREZENTAREA în PLEN a COMUNICĂRILOR

(PLENARY LECTURES)

 

SALA DE SPECTACOLE

(PERFORMANCE HALL)  

 

MODERATORI

(CHAIRMEN):

 

Mariusz MIELCZAREK

ViorelEmanuel PETAC

Victor KOTSUR

 

Dorel MAN: Unitatea de neam s-a împlinit în Marea Unire (National unity was fulfilled by the Great Union).

†P.S. GALACTION: Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la Marea Unire din 1 Decembrie 1918. (The contribution of the Romanian Orthodox Church to the Great Union of December 1st 1918).

Ştefan DUMITRACHE: Ducele de Connaught, Regina Maria și Marea Unire. (The Duke of Connaught, Queen Mary, and the Great Union).

            Ştefan SAMOILĂ: Medaliaşi insigna celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Numismatică (The Medal and Insignia of the IV-th International Numismatic Congress).

 

16.00 – 19.45

 

COMUNICĂRI

(PROCEEDINGS)

 

SECŢIUNEA MAREA UNIRE şi PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

(SECTION “THE GREAT UNION AND WORLD WAR I”)

 

SALA DE MUZICĂ

(MUSIC HALL)

 

MODERATORI

(CHAIRMEN):

 

Ştefan DUMITRACHE

Krzysztof FILIPOW

Vilică MUNTEANU

 

Doru CĂLIN şi Mihai Alexandru CĂLIN: Omagiul făuritorilor României Mari în numismatica contemporană.(A tribute to the founders of Great Romania in contemporary numismatics).

Tiberiu KELEMEN: Insigne aniversare emise cu prilejul centenarului Marii Uniri.(Anniversary badges issued on behalf of the Centenary of the Great Union).

Dorel MAN: Ion Antonescu, soldat şi martir pentru România Mare. (Ion Antonescu, soldier and martyr for Romania).

Ştefan SAMOILĂ: Aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Secţiei Braşov a   Societăţii Numismatice Române, 1978 – 2018. (Celebrating 40 years  since the foundation of Brasov Section of the Romanian Numismatic Society, 1987-2018).

 

SECŢIUNEA ANTICĂ şi MEDIEVALĂ

(ANCIENT AND MEDIEVAL SECTION)

 

SALA de CONSILIU 

(BOARDROOM)

 

MODERATORI

(CHAIRMEN):

 

Mariusz MIELCZAREK

Emanuel Viorel PETAC

Vasyl ORLYK

 

Mariusz MIELCZAREK: Noi aspecte referitoare la numismatica din Rodos. Imitații de monede din Rodos.(Once more on the Rhodian numismatics.Imitations of Rhodian coins).

Emanuel Viorel PETAC & Liljana BAKIĆ: Despre un stater rar de tip Alexandru cel Mare de la Corint și prezența monedelor macedonene de aur în regiunea Banatului.(A rare Alexander the Great type stater from Corinth and the presence of Macedonian goldcoins in Banat region).

Dochka ALADZHOVA: Monede rare bătute la Serdica. (Rare coins minted in Serdica).

Gabriel TALMAŢCHI: Observații privind finalul monetăriei histriene din epoca autonomă. (Remarks regarding the final stage of the Histian mint of autonomous era).

Metodi MANOV: O monedă unică de bronz a unui conducător necunoscut al regatului celtic din Tracia. (A unique bronze coin of an unknown ruler of the Celtic kingdom in Thrace).

 

SECŢIUNEA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

(MODERN AND CONTEMPORARY SECTION)

 

SALA ARCADIA

(ARCADIA HALL)

 

MODERATORI

(CHAIRMEN):

 

Cristiana TĂTARU

Emanoil PRIPON

Lucian MUNTEANU

 

Cristiana TĂTARU: Monetăria ante-reformă a lui Mircea cel Bătrân reflectată în descoperirile numismatice.(Mircea the Elder’s ante-reform mint reflected in numismatic discoveries).

Jarosław DUTKOWSKI: Iconografia secolului XVI – monede de asediu.(Iconography of the 16th century siege coins).

Ioan SIMINICIANU: Două matrice sigilare care au aparținut unei biserici persecutate.(Two seal molds that belonged to a persecuted church).

Lilia DERGACIOVA: Sigiliul vamal pentru textile din sec. XVI – XVII, recent descoperit în Republica Moldova. (Custom seal for textiles from XVII century recently discovered in Moldova Republic).

Irakli PAGHAVA: Moștenirea numismatică a domniei lui Bagrat VI: tezaurul de la Skhvilo. (Numismatic legacy of Bagrat VI’s rule: the hoard from Skhvilo.

 

12OCTOMBRIE

09.00 – 13.45

 

COMUNICĂRI

(PROCEEDINGS)

 

SECŢIUNEA MAREA UNIRE ŞI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

(SECTION “THE GREAT UNION AND WORLD WAR I”)

 

SALA DE MUZICĂ

(MUSIC HALL)

 

MODERATORI  (CHAIRMEN):

 

Attila PANDULA

Elisabeta MARIN

Adrian POPESCU

 

Chiricheş CORIOLAN: Suveranii Marii Uniri în numismatică (Sovereigns of the Great Union in numismatics).

Elisabeta MARIN: Evenimentele anului 1918 în câteva documente brașovene.(The events of the year 1918 in several documents from Brașov).

Nicolae ANGHEL: Destinul unui patriot român – Emil Rebreanu.(The destiny of a Romanian patriot – Emil Rebreanu).

Attila PANDULA: Ordinele doamnelor din monarhia Austro-Ungară.(Austro-Hungarian Monarchy Orders for Ladies / Die Damenordenim Ö-U. Monarchie).

Vilică MUNTEANU: Încoronarea Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria la Alba Iulia, reflectată în medalii şi insigne.(The coronation of King Ferdinand I and Queen Mary in Alba Iulia reflected in several medals and badges).

 

   SECŢIUNEA ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ 

(ANCIENT AND MEDIEVAL SECTION)

 

SALA DE CONSILIU 

(BOARDROOM)

 

MODERATORI

(CHAIRMEN):

 

Metodi MANOV

Silviu Istrate PURECE

Steluţa MARIN

 

Steluţa MARIN şi Virgil IONIŢĂ: Despre sistemul metrologic de la Tomis.(About Tomis metrological system).

Silviu Istrate PURECE: Evoluția şi impactul tipului de monedă Aninoasa-Dobreşti (sfârşitul secolului al II-lea –  începutul secolului I). The evolution and impact of the Aninoasa-Dobreşti coin type (end of the II century B.C.- the beginning of the I century B.C.).

Dana Antoaneta BĂLĂNESCU: Moneda greacă în circulaţia monetară din sud-vestul Daciei pre-romane. (The Greek coins in the monetary circulation in the South-Western pre-Roman Dacia).

Raoul Marius ŞEPTILICI: Două monete dacice descoperite întâmplător în Banat dintr-o veche colecție privată.(Two Dacian coins randomly found in Banat, in an old private collection).

 

SECŢIUNEA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

(MODERN AND CONTEMPORARY SECTION)

 

SALA ARCADIA

(ARCADIA HALL)

 

MODERATORI 

(CHAIRMEN):

 

Emanoil PRIPON

Nicoleta DEMIAN

Gabriel CUSTUREA

 

Victor KOTSUR: Teston emis de Papa Alexandru VIII aflat în colecția Muzeului Național de Istorie și Memorie Culturală „Pechersky“ din Kiev. (Teston Of Pope Alexander VIII From the Collection of the National Kyiv-Pecherskyi Historical and Cultural Reserve).

 

Ioan FRĂTEAN: O probă monetară mai puțin cunoscută – 25.000 lei 1946.(A lesser known monetary sample – 25.000 lei from 1946).

Emanoil PRIPON: Tezaurulmonetar premodern (sec. XVII-XVIII) de la Fetindia, judeţulSălaj.(Premodern hoard, XVII-XVIII century,  from Fetindia, Sălaj County).

Gligor Adrian BORZA: Monedele emise de monetăria Alba Iulia în sec. XVIII-XIX.(Coins issued by the Alba Iulia mint in the XVIII-XIX centuries)

Mikhail ORLYK: Banca de cupru în sistemul bancar și de credit al Imperiului Rus în a 2-a jumătate a secolului XVIII.(The Copper Bank in the Banking and Credit System of the Russian Empire in the Second Half of the ХVІII Century)

 

 COMUNICĂRI

(PROCEEDINGS)

 

SECŢIUNEA MAREA UNIRE şi PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

(Section “The Great Union and World War I”)

 

SALA DE MUZICĂ

(MUSIC HALL)

 

MODERATORI

  (Chairmen):

 

Radu TABĂRĂ

Radu DUMITRESCU

Marin CRIŞU

 

Radu DUMITRESCU: Medalii dedicate Marii Uniri din colecţia Muzeului Olteniei.(Medals dedicated to the Great Union in the collection of Oltenia Museum).

Michael Rudolf Albert WERNER: Contribuția sașilor transilvăneni la Marea Unire.(The contribution of Transylvanian Saxons to the Great Union of 1918).

Radu TABĂRĂ: Virtutea Cercetăşească de Război.(TheScout’s Virtue of War).

Radu BART: Alianțele Primului Război Mondial prin portretele realizate în metal – insigne, medalioane, medalii, plachete.(The alliances of WW I reflected in portraits of metal – badges, medallions, medals, and plates).

Marin CRIŞU: Insigna participării Uniunii și Ligii Societăților românești din America la serbările Marii Unirii de la Alba Iulia, 1929. (The participation badge of the Union and League of Romanian Societies from the USA at the celebrations of the Great Union held in Alba Iulia in 1929).

 

  SECŢIUNEA ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ

(ANCIENT AND MEDIEVAL SECTION)

 

SALA de CONSILIU

(BOARDROOM)

 

MODERATORI

 (CHAIRMEN):

 

Gabriel CUSTUREA

Cristian GĂZDAC

Nicoleta DEMIAN

 

Nicoleta DEMIAN: Monede tip Provincia Dacia din colecția Muzeului National al Banatului din Timișoara. (Dacia Province type coins in the collection of the National Museum of Banat from Timişoara).

Bogdan BELDIANU: Prima emisiune monetară pentru Imperator Marcus Aurelius. (The first monetary issue for Imperator Marcus Aurelius).

Cristian GĂZDAC: Tragedii individuale și colective. Cazul tezaurului monetar imperial de la Gruia, jud. Mehedinţi. (Individual and collective tragedies. Case study for the imperial monetary hoard from Gruia, Mehedinti County).

Gabriel CUSTUREA: Cronologia atacurilor barbare reflectată în orizonturi de tezaure, sec. X-XI. (The chronology of barbarian attacks reflected in hoards horizons, X-XI centuries).

Ovidiu Maxim OARGĂ: Tezaurul monetar roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.(Roman monetary hoard from UlpiaTraianaSarmizegetusa).

 

SECŢIUNEA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

(MODERN AND CONTEMPORARY SECTION)

 

SALA ARCADIA

  (ARCADIA HALL)

 

MODERATORI

 (CHAIRMEN):

 

Vladimir ZAICHENKO

Cătălina DUMITRESCU

Zbyšek ŠUSTEK

 

Cătălina DUMITRESCU: Crucea Patriarhală – Medalii Miron Cristea în Patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.(Patriarchal Cross – Miron Cristea medals in the patrimony of Brasov County History Museum).

Ştefan DINA: Aspecte retrospective privind emiterea Biletelor Hypothecare. (Retrospective aspects regarding the issue of mortgage tickets).

Valery KAPELIUSHNYI: Bancnote naționale și încercări de a emite monede în timpul revoluției ucrainene din 1917-1921. Rezultate și perspective ale cercetării.(National Banknotes and Attempts to Issue Coins During the Ukrainian Revolution of 1917–1921: Results and Research Prospects).

Zbyšek ŠUSTEK: Propagandă, zvonuri şi panică în ajunul reformelor monetare în ţările democraţiei populare din anii 1950 – 1953 în documente oficiale de arhivă.(Propaganda, rumors and panic on the eve of monetary reform in the popular democracy countries between 1950 – 1953, in official papers of the era).

Volodymyr ZAYCHENKO: Simbolistica militară pe monedele comemorative ale Băncii Naționale a Ucrainei.(Military symbolism on the commemorative coins issued by the National Bank of Ukraine).

 

13 OCTOMBRIE

09.00 – 13.30

 

COMUNICĂRI

(PROCEEDINGS)

 

SECŢIUNEA MAREA UNIRE ŞI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

                           (SECTION “THE GREAT UNION AND WORLD WAR I”)

 

SALA DE MUZICĂ

(MUSIC HALL)

MODERATORI

 (CHAIRMEN):

Adrian POPESCU

Ioana Monica MAŞCA

Krzysztof FILIPOW

Adrian POPESCU: Crucea Victoria în colecțiile muzeului Fitzwilliam din Cambridge.(Victoria Cross in the collections of theFitzwilliam Museum of Cambridge).

Marin CRIŞU: Însemnul  Adunării generale şi ale serbărilor ASTRA de la Baia Mare, din 1903.(The badge of the General Assembly and Celebrations of ASTRA organized in Baia Mare in 1903).

Mihai CORNACI: Monumentul dedicat eroilor din Primul Război Mondial “Compania de mitraliere Maior Ignat în atac” din Botoșani.(The Botoșani monument dedicated to the heroes of WW I ”The machine guns company of Mjr. Ignat in attack”).

Ioana Monica MAŞCA&Alexandru Florin MAŞCA: Baretele crucii comemorative a războiului 1916 – 1918.(The clasps of the 1916-1918 war commemorative cross).

Krzysztof FILIPOW &Barbara KUKLIK: Medaliile deceniului de la cucerirea independenței în Europa Centrală și de Est, 1918 – 1928: Polonia, Lituania, Letonia.(Medals of the decade of obtained independence in Central and East Europe 1918 – 1928: Poland, Lithuania, Latvia).

 

SECŢIUNEA ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ

(ANCIENT AND MEDIEVAL SECTION)

 

SALA DE CONSILIU

(BOARDROOM)

 

MODERATORI

(CHAIRMEN):

 

Mihaela IACOB

Vasyl ORLYK

Radu ARDEVAN

 

Munteanu LUCIAN: Argintul roman dincolo de Limes. Despre cronologia tezaurelor imperiale romane descoperite în teritoriul de la răsărit de Carpați.(Roman silver beyond the limes. On the chronology of Roman Imperial hoards found at the East of the Carpathians).

Radu ARDEVAN: Colecția numismatică a Gimnaziului Unitarian din Cluj-Napoca. (The numismatic collection of the Unitarian Lyceum of Cluj).

Mihaela IACOB: Circulaţia monetară la Halmyris (provincia Scythia), sec. IV-VII p.Chr.  (Monetary circulation at Halmyris, Scythia province, IV-VII centuries).

Vasyl ORLYK: Descoperirile de monede ale statului Cipru din perioada cruciadelor pe teritoriul Ukrainei. (Findings of Coins of the Crusadersʼ State of Cyprus in Ukraine / Находки в Украине монет государства крестоносцев Кипра).

 

 

SECŢIUNEA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

(MODERN AND CONTEMPORARY SECTION)

SALA ARCADIA

(ARCADIA HALL)

MODERATORI 

(CHAIRMEN):

 

Cornel Cătălin GAVRILĂ

Raoul Marius ŞEPTILICI

Petre DRĂGAN

 

Adrian POPESCU: Monede europene antice şi moderne timpurii descoperite la castelul Katsuren, prefectura Okinawa, Japonia.(European coins dating from Antiquity and early Modern Age found in the Katsuren castle, Okinawa prefecture in Japan).

Petre DRĂGAN: Bancnotele emise în anul 1917 la Iași şi bancnotele de ocupație emise la Berlin în anul 1917.(Banknotes issued in 1917 in Iasi and the occupation banknotes issued in Berlin in 1917).

Cornel Cătălin GAVRILĂ: Aspecte ale circulației monedei metalice în România după Primul Război Mondial.(Considerations regarding the circulation of metal money in Romania after WW I).

Raoul Marius ŞEPTILICI: Medalia tip medalion a „Expoziţiei Corpului Meşteşugăresc al Ucenicilor“ organizată la Braşov în anul 1929.(The medallion type medal of the ”Exhibition of the Handcraft Apprentices Corp” organized in Brasov in 1929).

 

13.30 – 14.00 Încheierea lucrărilor simpozionului. Cuvântul preşedintelui Societăţii Numismatice Române, dr. Viorel Emanuel Petac,al gazdei Congresului, managerul Centrului Cultural „Reduta“Marius Cristian Cisar,şi al preşedintelui Comitetului de Organizare, Col. ing. Ştefan Samoilă.(Closing of the session. Closing remarks of the President of the Romanian Numismatic Society, Viorel Emanuel Petac Ph.D., of the hoast of the Congress, Marius Cristian Cisar, manager of “Reduta” Cultural Center, and of the president of the organisation committee, col. ȘtefanSamoilă).

16.00 – 22.00 Deplasarea la ComplexulHanul din Ardeal şi desfăşurarea mesei festive. (Drive by bus towards “Hanul din Ardeal” complex, and festive dinner).

 

ORGANIZATORI:

SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ

SECŢIA NUMISMATICĂ BRAŞOV

CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV

CENTRUL CULTURAL „REDUTA“

 

COLABORATORI:

CERCUL MILITAR BRAŞOV

COMPLEXUL CAPITOL 

Fam. TOTH – Cluj-Napoca Fam. TABĂRĂ – SibiuFam. DRĂGAN –BraşovFam. BART – BraşovFam. SAMOILĂ – Brașov fam. ZAHARIA – Braşov CARPM – Braşov