Miercuri 15 Iunie profesorul Miltiade Cârlan ne-a părăsit pentru o lume mai bună. Pasionat numismat s-a distins printr-o prezență remarcabilă în viața Societății Numismatice Române, comunicările sale atingând, nu de puține ori, un caracter enciclopedic. Implicarea sa în mersul SNR i-a adus un binemeritat loc în comitetul de conducere.

Pentru prodigioasa-i activitate în cadrul SNR Profesorul Miltiade Cârlan a fost numit membru de onoare.

Societatea Numismatică Română îi va fi veșnic recunoscătoare, iar amintirea sa ne va fi mereu vie.

Dumnezeul să-l odihnească!