Sub directa îndrumare a cercetătorilor și membrilor SNR: Lucian Munteanu, Ciprian-Dorin Nicola, Gabriel M. Talmațchi a apărut, la sfârșitul anului trecut la Piatra Neamț, volumul: ”STUDIA NUMISMATICA ET ARCHAEOLOGICA – In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata”.

Birliba coperta

Acest volum, ce reunește studii de numismatică și arheologie, este un deosebit de frumos omagiu, adus marelui  profesor Virgil Mihăilescu-Bîrliba, eminent cercetător al numismaticii românești și europene, membru de marcă al Societății Numismatice Române, cu ocazia împlinirii a 80 de ani.

Societatea Numismatică Română se alătură sufletește acestui demers, mulțumind coordonatorilor volumului și dorindu-i eminentului profesor Virgil Mihăilescu-Bîrliba un sincer: La Mulți ani cu sănătate și bucurii!

Birliba foto

Sumarul volumului nu poate fi decât o invitație la o fecundă lectură.

SUMAR – CONTENTS – INHALT – SOMMAIRE
TABULA GRATULATORIA……………………………………………………………….. 11
Virgil Mihailescu-Bîrliba la 80 de ani (Gabriel M. TALMAȚCHI,
Lucian MUNTEANU) ……………………………………………………………… 15
Cercetătorul nemțean Virgil Mihailescu-Bîrliba, la moment aniversar
(Ciprian-Dorin NICOLA, Dan MIHĂILESCU) ……………………….. 23
LISTA ABREVIERILOR…………………………………………………………………….. 25
I. NUMISMATICA
Gabriel M. TALMAȚCHI, Neue Beiträge zum numismatischen
Verzeichnis der Dobrudscha (New contributions
to the numismatic repertory of Dobrudja) …………………………………….. 29
Mihai DIMA, Monede de bronz histriene și de tip histrian descoperite
în nord-vestul Mării Negre (sec. IV a.Chr – III p.Chr.) (Istrian and
Istrian-type bronze coins found in the North Western coast of the
Black Sea, 4th century BC – 3rd century AD) …………………………………. 51
Steluța MARIN, O nouă prezentare a tezaurului de monede
callatiene de la Poiana, jud. Galaţi (Une nouvelle présentation
du trésor de monnaies callatiennes de Poiana,
département de Galați) ………………………………………………………………. 87
Corina TOMA, Oana GEORGESCU, Reexaminarea monedelor
atribuite tipului Agriș – Șilindia. Studiu de caz privind identitatea
iconografică a tipurilor monetare celto-dacice (Re-visiting the coins
of Agriș – Șilindia type. Case study on iconographic identity
of Celto-Dacian coin types) …………………………………………………………. 119
Raoul M. ȘEPTILICI, Două monete dacice descoperite în județul Timiş
(Two Dacian coins found in Timiș County) …………………………………. 141
Theodor ISVORANU, Sebastian MATEI, Un tezaur de monede de tip
„călăreţul cu cruce” descoperit în judeţul Buzău (A hoard
of „Kreuzelreiter” type coins discovered
in the Buzău County) ………………………………………………………………… 149
Silviu I. PURECE, Tezaurul dacic de la Bondoci, com. Copăceni, jud.
Vâlcea. Considerații preliminare cu privire la evoluția tipului
Aninoasa-Dobrești (The Dacian coin hoard from Bondoci, Copăceni
Commune, Vâlcea County. Preliminary considerations regarding the
evolution of the Aninoasa-Dobrești coin type) ………………………………. 169

Radu ARDEVAN, Monnaies romaines républicaines dans une
collection d’Odorheiu Secuiesc (Roman Republican coins in a
collection from Odorheiu Secuiesc) ……………………………………………. 183
Emanuel PETAC, Nicolae POPA, Consideraţii asupra tezaurului
monetar roman încheiat la Traian descoperit pe Dealul Prihodiştii
(Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara) în
anul 2002 (About the coin hoard ending at Trajan discovered on
Dealul Prihodiştii, Grădiştea de Munte, Orăştioara de Sus commune,
Hunedoara County, in 2002) ………………………………………………………. 193
Lucian MUNTEANU, Dan MIHĂILESCU, Tezaurul de monede
romane imperiale de la Gârcina (jud. Neamț) (The Roman
imperial coin hoard from Gârcina, Neamț County) ……………………….. 213
Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU, O monedă romană provincială
reutilizată provenind din Barbaricum (A reused Roman provincial
coin from Barbaricum) ……………………………………………………………… 259
Nicoleta DEMIAN, Monedele romane târzii din aur din colecţia
Muzeului Național al Banatului din Timişoara (Late Roman
gold coins in the National Museum
of Banat Collection) ………………………………………………………………….. 267
Lilia DERGACIOVA, Artem DJESMEDJYAN, Tezaurul
de la „Țuțora” din Republica Moldova și importanța
acestuia pentru istoria coloniilor genoveze de la Dunărea de Jos
(The coin hoard from „Țuțora” in Republic of Moldova
and its significance for the history of the Genoese colonies
in the Lower Danube area) …………………………………………………………. 289
Monica DEJAN, Bogdan-Petru NICULICĂ, Descoperiri monetare la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea în
Bucovina) (Numismatic discoveries from the end of the 19th century
and the beginning of the 20th century in Bukovina) ……………………….. 309
II. ARCHAEOLOGICA
Alexandru BERZOVAN, Observații privind cetatea getică
de la Cotnari – „Dealul Cătălina” (jud. Iași) (Remarks regarding
the Getic fortress of Cotnari – „Dealul Cătălina”, Iași County) ………. 325
Sever-Petru BOȚAN, Vitrum mortuorum. Observații asupra
materialului vitric descoperit în tumulul N-1-413 de la Histria
(Vitrum Mortuorum. Remarks on the Roman glass finds in the
Tumulus N-1-413 from Histria) ………………………………………………….. 335
Doina BENEA, Die Entwicklung des römischen Wehrsystems im
Südwesten Dakiens in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts.
Die Truppenverteilungen (The development of the Roman
defensive system in the south-western Dacia in the first half
of the 2nd century AD. The troops distribution) ……………………………..
347

George Dan HÂNCEANU, Un nou complex arheologic cu amforă
ştampilată de la Roşiori (jud. Neamţ) (A new archaeological
complex with stamped amphora from Roşiori, Neamţ County) ……… 363
Ștefan HONCU, Radu PETCU, Descoperiri arheologice inedite
din localitatea Dobrovăț (jud. Iași) (Unpublished
archaeological discoveries from Dobrovăț, Iași County) ……………….. 385
LISTA AUTORILOR………………………………………………………………………….. 395
Colecția Honoraria…………………………………………………………………………… 397
Colecția Bibliotheca Memoriae Antiquitatis………………………………………… 399