Comunicări prezentate:

  •  Emanuel Petac și Aurel Vilcu –  Tomis, Dioscurias sau Regatul Sophene? Consideratii asupra tetradrahmelor Alexandru cel Mare tip Price 1211-1213
  • dr. Ion Donoiu și Bogdan Beldianu – O tetradrahmă Lysimachos și câteva considerații privind contrafacerea monetară.
  • Col. Cristache Gheorghe – Monumentul Unirii de la Iași a lui Alexandru Ioan Cuza – medalionul din 1903
  • George Trohanii – Câteva date despre gravorul Mauriciu Carnioli
  • George Trohanii – Noul număr al anuarului de numismatică al Muzeului Național de Istorie (Cercetări Numismatice – 2016 ).

Au fost propuși și acceptați în rândul membrilor Societății Numismatice Române următorii:

Stuparu Ion Gabriel , economist , Craiova

Oprescu Marin-Anton , București

Pătru Vlad, elev, Craiova – membru corespondent

Tuturor acestora le urăm un călduros bun venit și-i așteptăm la evenimentele și întrunirile SNR.