Comunicări susținute:

Col.  Ștefan Samuilă – Informare despre al II-lea Congres Internațional de Numismatică, Brașov, 2014.

Bogdan Beldianu – Despre monetăria romană în vremea împăratului Traian.

Paul Dumitrache – Ipoteze privind circulația monetară în zona orașului Câmpilung Muscel la sf. sec. XVI.

Prezentare de carte:

Valerian L. Ciofu – Teofil Sauciuc-Săveanu Viața și Opera, Editura Tipo Moldova, Iași 2014.

Cu ocazia acestei Adunări au fost primiți în rândurile Societății Numismatice Române următorii membrii:

1. Dl. Lucian Munteanu, cercetător științific, Iași.

2. Dumitrescu Radu Gabriel, cercetător științific, Craiova.

3. Dănilă Paul, Botoșani.

Tuturor le urăm bun venit  și îi așteptăm cu drag la evenimentele SNR.