Ne face o deosebită plăcere să vă prezentăm, într-un mini-serial, insignele, plachetele și medaliile emise de  SNR Brașov, în perioda 2012-2014, în principal cu ocazia evenimentelor numismatice internaționale organizate de această filială a Societății Numismatice Române. Azi vom începe prin a vă prezenta în ordine cronologică plachetele și medaliile.

Brașov 2011.

1. Placheta: ”SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE NUMISMATICĂ ORGANIZAT LA CENTRUL CULTURAL ”REDUTA” DIN BRAȘOV ÎN PERIOADA 23-25 SEPTEMBRIE 2011”.

Dimensiune: 50 x 80 mm.

Material: Tombac argintat și patinat

Număr exemplare: 99 ( numerotate de la 01 la 99 ).

PLACHETA AV   PLACHETA RV

Descriere: Placheta este gravată 3D, având pe avers gravată clădirea Centrul Cultural „Reduta” din Braşov şi legenda pe 4 rânduri: SIMPOZION INTERNAŢIONAL / DE NUMISMATICĂ ORGANIZAT LA / CENTRUL CULTURAL „REDUTA” DIN BRAŞOV / ÎN PEROADA 23 – 25 SEPTEMBRIE 2011.

Pe revers, în partea superioară, în stânga, noua insignă şi în acelaşi timp sigla, (stema) Societăţii Numismatice Române (de formă rotundă, având central capul zeiţei Minerva, întors spre dreapta, circular, între două cercuri concentrice, legenda, în partea superioară, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ, în partea inferioară, între două romburi, 1903 – anul înfiinţării societăţii), în dreapta, insigna Secţiei Numismatice Braşov (de formă ovală, având în centru, într-un scut de tip francez, stema municipiului Braşov, de o parte şi de alta a scutului 19 – 78, anul înfiinţării secţiei şi legenda, în partea superioară, SECŢIA NUMISMATICĂ iar în partea inferioară, între două steluţe, BRAŞOV). În partea inferioară, este gravată moneda de 10 ducaţi din aur, emisă de monetăria din Braşov, în anul 1612, în perioada luptelor duse de braşoveni cu Gabriel Báthory.

Moneda prezintă pe avers, în câmp, stema Braşovului, o coroană frumos desenată, aşezată pe un trunchi cu numeroase rădăcini. În părţi C – B (Civitas Brassov) şi legenda, NOS IN NOM : DOM : CONFIDIMVS : 1612 şi o steluţă (referire la Psalm 20.8, ).

Legenda, în partea superioară a plachetei, pe două rânduri, CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV / CENTRUL CULTURAL „REDUTA”, în partea inferioară, pe două rânduri, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ / SECŢIA NUMISMATICĂ BRAŞOV.

Pe muchia laterală, din dreapta, a fost gravată legenda, Ş.S. (iniţialele autorului) şi www.accesoriiprod.ro (adresa firmei care a realizat placheta).

Brașov 2012.

2. Placheta ”PRIMUL CONGRES INTERNAȚIONAL DE NUMISMATICĂ DIN ROMÂNIA – BRAȘOV 2012”.

Dimensiune: 99×72 mm.

Material:  Tombac aurit.

Număr exemplare: 100 ( numerotate pe mucghia inferioară în forma ”Ş.S. – 001-100 – R.O.” . Unde Ş.S. iniţialele celui care a conceput placheta, numărul plachetei de la 001 la 100, R.O., iniţialele graficianului ilustrator ).

Picture 1128 Picture 1127
Descriere: PLACHETA, gravată 3D, având pe avers, central, cetatea Braşovului de la sfârşitul secolului al XVII-lea, cu zidurile, bastioanele şi turnurile de apărare, în stânga, sus, pe un scut de tip francez de culoare roşie, una din vechile reprezentări ale stemei Braşovului, coroana princiară aşezată pe o buturugă cu mai multe rădăcini.

În stânga scutului, stema Transilvaniei, compusă dintr-un scut de tip german, tăiat de un brâu roşu îngust: în cartierul superior, pe fond albastru, se află o jumătate de acvilă ieşindă, neagră, cu zborul desfăcut, cu capul spre dreapta, cu cioc de aur şi limbă roşie, însoţită de un soare de aur în dreapta şi o semilună descrescândă de argint în stânga. În cartierul inferior, pe fond de aur, se regăsesc şapte turnuri roşii crenelate, dispuse 4 – 3. Reprezentarea celor şapte turnuri provine de la denumirea gemană a Transilvaniei, Siebenbürgen, adică „şapte cetăţi“ (Sibiu, Braşov, Mediaş, Sighişoara, Sebeş, Rupea şi Bistriţa, reprezentând unităţile administrative ale saşilor transilvăneni, din secolul al XII-lea până spre sfârşitul secolului al XIX-lea).)

În dreapta scutului, stema Ţării Bârsei (în germană Burzenland, maghiară Barcaság), compusă dintr-un scut de tip german, de culoare albastră, având în centru un crin argintiu, cu două stele în şase colţuri aurii, în stânga şi în dreapta. Din Ţara Bârsei fac parte localităţile: Braşov, Bod, Bran, Codlea, Cristian, Feldioara, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Măieruş, Prejmer, Râşnov, Rotbav, Sânpetru şi Vulcan

În partea de jos a scutului, sub un aranjament floral şi ornamental, pe o panglică albă, se găseşte înscrisă denumirea Braşovului în limba germană: KRONSTAD. În dreapta scutului, legenda bilingvă, pe şase rânduri: Braşovul / la sfârşitul secolului / al XVII-lea şi în limba germană, Kronstadt / am Ende des / 17. Jahrhunderts.

În partea inferioară a plachetei, într-un chenar, pe două rânduri, legenda: PRIMUL CONGRES INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ DIN ROMÂNIA – BRAŞOV 2012 / THE FIRST INTERNATIONAL NUMISMATIC CONGRESS FROM ROMANIA – BRASOV 2012.

Pe revers, central, aversul şi reversul talerului braşovean, emis de principele Transilvaniei, Mihail Apafi (1661 – 1690), şi bătut de către meşterii aurari Thomas Klosch şi Michael Prodner în anul 1666. Cei doi meşteri au primit de la Mihail Apafi, în anul 1663, dreptul de a bate ducaţi de aur şi taleri de argint.

În stânga, aversul talerului, bust la stânga cu căciulă, cu mâna dreaptă ţine sceptrul rezemat de umăr iar mâna stângă pe mânerul sabiei. Pe umăr un cap de leu şi apărătoarele coapselor din două rânduri de solzi. Legenda, circular, între două cercuri perlate, de la dreapta spre stânga : • MI(CHAEL) • APA(FI) • DG(DEI GRATIA) •   • PRIN(CEPS) • TRANS(SILVANIAE) • (MICHAEL APAFI PRINCIPE AL TRANSILVANIEI)

În dreapta, reversul talerului, stema Transilvaniei într-un scut pătrat, încoronat, tăiat de un brâu, în cartierul superioar, la stânga un soare, în centru, scut oval, cu stema principelui Apafi (coif străpuns de o sabie, prin coif creşte un butuc de viţă de vie) iar în dreapata o semilună, în cartierul inferior, în stânga, o acvilă încoronată, cu zborul desfăcut, cu capul spre stânga iar în dreapta, şapte turnuri crenelate, dispuse 2-

3-2. În părţile laterale ale scutului ornamente, câte o rozetă şi o cruciuliţă. În partea inferioară a scutului două rozete mărginite de câte un punct în ambele părţi alea acestora. Legenda, circular, între două cercuri perlate, de la dreapta spre stânga: PAR(TES) • REG(NI) • HVN(GARIAE) • DO(MINUS) – stema Braşovului – ET • SIC(ULORUM) • COM(ES) • 1666 (DOMN AL AL PĂRŢILOR UNGARIEI ŞI COMITE AL SECUILOR).

Legenda plachetei, în partea superioară a plachetei, pe trei rânduri, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ / CENTRUL CULTURAL „REDUTA“ / SECŢIA NUMISMATICĂ BRAŞOV, iar în partea inferioară, pe trei rânduri, legenda : ROMANIAN NUMISMATIC SOCIETY / THE CULTURAL CENTRE „REDUTA“ / NUMISMATIC DEPARTMENT BRAŞOV.

Placheta a fost concepută de către col. (r) ing. Ştefan Samoilă după o ilustraţie aparţinând graficianului ilustrator Radu Oltean (pentru avers) şi după imaginea talerului braşovean (pentru revers) şi realizată de firma S.C. ACCESORII PROD S.R.L. din Oradea.

Brașov 2013

3. Placheta ” AL XXX-LEA SIMPOZION NAȚIONAL DE NUMISMATICĂ ”EMINESCU ȘI BRAȘOVUL” 20-21.09.2013”.

Dimensiune: 90 x 60 mm mm.

Material: Zamac, argintat şi patinat iar medalionul, de formă eliptică ( 40 x 27 mm ) este din zamac aurit.

Număr exemplare: 100 ( numerotate şi gravate cu iniţialele autorului plachetei Ş. S ) .

placheta-a placheta-r

Descriere: Placheta , realizată în 3 D, are pe avers imaginea Centrului Cultural “Reduta”, iar în partea superioară, în stânga, un medalion cu chipul marelui poet naţional Mihai Eminescu. În partea inferioară plachetei, legenda, pe patru rânduri: AL XXX-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE NUMISMATICĂ “EMINESCU ŞI BRAŞOVUL”  20-21.09.2013.

Pe revers, placheta are în cele patru colţuri câte un aranjament floral, cu dimensinunea de 20×20 mm şi legenda pe 17 rânduri: În anul 2013, se împlinesc 145 de ani de când trupa de teatru Ştefan Pascally a dat în perioada 16 Mai – 16 Iunie, în sala reduta din Braşov, reprezentaţii teatrale în limba română, potrivit Deciziei nr.3741 din 12 mai  1868, a judelui Braşovului Friedrich Fabriţius. La aceste spectacole teatrale a participat şi marele poet naţional MIHAI EMINESCU în calitate de sufleur II şi copist.

4. Medalia ”35 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA SECȚIEI NUMISMATICE BRAȘOV – 1978-2013”

Dimensiune: 50 mm.

Material:  .

Număr exemplare: 100.

 

medalie 110 ani-rmedalie 110 ani-a

Descriere: Realizată în 3D, prezintă pe avers, central, imaginea zeiţei Minerva, pe margine, circular, între două cercuri, legenda: 110 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII NUMISMATICE ROMÂNE, iar în  partea inferioară, între două steluţe, 1903-2013 . Pe revers Stema Braşovului, care este şi sigla Secţiei Numismatice Braşov, având în stânga cifra 19 iar în dreapta 78 ( anul de înfiinţare a Secţiei braşovene ). , pe margine circular, între două cercuri, legenda: 35 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SECŢIEI NUMISMATICE BRAŞOV,  iar în  partea inferioară, între două steluţe, 1978-2013.

Brașov 2014

5. Medalia #CEL DE-AL II-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE NUMISMATICĂ DIN ROMÂNIA POSTBELICĂ ”Ștefan cel Mare și Sfânt și Brașovul” – BRAȘOV 2014 #

Dimensiune😕 mm.

Material: ?.

Număr exemplare: 100 ( numerotate de la 01 la 100 ).

(Macheta)
MEDALIA CONGRES II 2014
Descriere: Medalia prezintă pe avers, în partea superioară, una din clădirile reprezentative pentru Braşov şi anume Palatul de Justiţie, construit în anul 1900, într-un stil eclectic francez, la cererea Preşedintelui Tribunalului Regal din acea vreme, Georg von Weer. În prezent clădirea este sediul Prefecturii şi a Consililui Judeţean Braşov. În partea inferioară, bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, întors uşor spre dreapta.

Legenda, circular în partea superioară, pe două rânduri, COSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV – CENTRUL CULTURAL REDUTA / BRAŞOV COUNTRY COUNCIL – CULTURAL CENTER REDUTA, iar în partea inferioară, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ – SECŢIA BRAŞOV / ROMANIAN NUMISMATIC SOCIETY – DEPARTMENT BRAŞOV.

Pe revers, pe marginea medaliei, circular, steagurile ţărilor invitate la Congres cu denumirea acestora. În centru, în jumătatea superioară, legenda, pe şase rânduri, în limba română şi engleză, CEL DE-AL II-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL / DE NUMISMATICĂ DIN ROMÂNIA POSTBELICĂ / „Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Braşovul” / THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESS / OF NUMISMATICS POST-WAR IN ROMANIA / „Stefan the Great and Holy and Brasov”

În centru, în jumătatea inferioară, reproducerea a patru din cele mai reprezentative monede emise de monetăria braşoveană:

1.Proba monetară de 10 ducaţi, emisă în timpul luptei braşovenilor cu Gabriel Bathory (1612 – 1615), are pe avers, în centru, într-un cerc liniar, stema Braşovului, o coroană artistic desenată, dispusă pe o buturugă cu numeroase rădăcini. În dreapta ansamblului litera C (Civitas) iar în stânga litera B (Brassov). Legenda, între un cerc şnur exterior şi unul liniar la interior, NOS IN NOM : CONFIDIMVS : 1612 (referire la Psalmul 20.8 – „Ei se îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare”). Moneda a fost realizată din aur, 34,8 g. diametrul de 43 mm.

2.Talerul (pătrat) (Thalerklippe) emis în anul 1601, în timpul lui Sigismund Bathory, are pe revers, sus, pe trei rânduri, legenda, : DEO / VINDICI / PATRIÆ : sub legendă o linie orizontală sub care este dispusă într-un cerc perlat, stema Braşovului şi legenda, între două cercuri perlate, MONETA CIVITATIS CORONENSIS. Sub linie în stânga şi în dreapta, milesimul 16 – 01 iar în cele patru colţuri ornamente în formă de flori de crin. Moneda a fost realizată din aur, 28,27 g. dimensiunea 38/38 mm.

3.Moneda de cinci ducaţi emisă în anul 1663, în timpul lui Mihail Apafi (1661 – 1690), are pe revers, un scut, încoronat, având în câmpul superior, dreapta, soarele, în stânga, luna, în câmpul inferior dreapta acvila transilvăneană încoronată, iar în stînga, şapte turnuri dispuse 2,3,2 iar în centru stema familiei Apafi, un coif străpuns de o sabie prin care creşte viţa de vie. Legenda, între două cercuri perlate, PAR · REG · HV · D · stema Braşovului · ET · SI · CO · 1663.

4.Ultima monedă este un gros (12 dinari) din anul 1673, emisă în timpul lui Apafi care are pe revers, un scut scartelat, încoronat având aceleaşi elemente ca la moneda de cinci ducaţi, mai puţin dispunerea turnurilor care este 3,3,1 iar stema Braşovului nu se află în legendă ci în câmpul inferior, sub stema lui Apafi. Sub coroană se află cifra XII iar în cele patru colţuri ale scutului câteo rozetă. Legenda, între două cercuri perlate, PAR · REG · H · D · E T · S · C · G ARG 1673. Moneda a fost realizată din argint, 3,55 g. diametrul 25 mm.

În partea inferioară a medaliei legenda, BRAŞOV * KRONSTADT * BRASSÓ / 2014.

Medalia are ambele margini diamantate iar muchia este dreaptă având legenda, la partea superioară, www.accesoriiprod.ro, iar în partea inferioară legenda, S.Ş. – şi numere de la 01 la 100.

Pentru întreaga activitate  desfășurată  și pentru meritele deosebite pe tărâmul științei numismatice SNR Brașov a fost recompensată în anul 2013 de Societatea Numismatică Română prin acordarea Plachetei de Merit ”PRO GLORIA NVMMORVUM”, cu numărul 1.

Dimensiune: ? mm.

Material: .

Descriere: .

(Macheta)
SNR

Postare realizată pe baza materialului trimis de:

Col. ing. Ştefan Samoilă

Vicepreşedinte al S.N.R.

Preşedintele Secţiei Braşov