Sâmbătă la sediul SNR a avut loc Adunarea Generală a lunii Aprilie.
Comunicări prezentate:

Bogdan Beldianu – Monedele histriene cu revers dedicat împăratului din a doua serie cronologică pentru Septimius Severus.

imparat cu altar resz

Audiența s-a bucurat și de prezența unui invitat special dl. Bogdan Coconoiu ( președintele RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA – RCR ) care a prezentat într-o emoţionantă comunicare ”Plachetele Automobil Clubului Regal Român – ACRR”.
ACRR a fost o ascociație sportivă de automobilism înființată în 1904 și patronată de Casa Regală. ACRR s-a numărat în primele 10 cluburi automobilistice din Europa și printre primele 14 din lume.
Cu această ocazie membrii SNR prezenți au putut admira aceste rare şi frumoase plachete într-o mini expoziție organizată pe loc.

ACRR

La finalul adunării a fost votată primirea dl. Gherasim Ioan în rândurile membrilor SNR. Îi urăm bun venit şi-l aşteptăm la adunările şi evenimentele Societăţii Numismatice Române.