SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ LA 110 ANI

(1903-2013)

EMANUEL PETAC

La numai un deceniu de la importantul moment pe care l-a reprezentat Centenarul Societății Numismatice Române, organizația se află în fața unui nou moment de bilant, necesar și util. Necesar urmare a schimbărilor de generație majore și rapide, obiective, anticipate la momentul Centenarului de Președintele de atunci al Societății, prof. Dr. Constantin Preda. Acesta vorbea atunci despre ”noul val” al numismaticii românești, noua generație, pe atunci la începuturile consacrării ei, promițând semnificativ realizări ulterioare. La numai 10 ani de la acest moment, ”noul val” nu mai este chiar atât de nou, reprezentanții săi fiind acum o generație deplin afirmată, consacrată, preluând conducerea S.N.R. și în anumite situații chiar a instituțiilor pe care le reprezintă.

Cei zece ani care au trecut au consfințit succesul acestei generați, mai degrabă individual sau manifestat în planul organizațiilor neguvernamntale ca S.N.R., dar și efortul acesteia de a face fața evoluțiilor mai degrabă negative înregistrate de societatea românească, mai puțin interesată de cultură și știință decât era în urmă cu zece ani, mai puțin condusă de forțe politice susținătoare ale societății civile sau ale unei legislații culturale de tip occidental, în ciuda integrării în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, realizările editoriale au fost remarcabile, poate mai mult decât oricând în istoria numismaticii fiind publicate monografii ale unor colecții faimoase, așa cum este cazul colecției Sutzu (din care două volume consacrate monedelor grecești antice au fost publicate, al treilea așteptând lumina tiparului) sau al colecției Orghidan (de asemenea un volum cu monedele de aur grecești și romane văzând lumina tiparului sub egida Academiei Române). Alături de acestea au fost publicate monografii ale celor mai importante colecții de monede de aur aparținătoare unor instituții publice (așa cum e cazul monedelor antice de aur din colecția Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, al monedelor de aur bizantine din colecția aceluiași Cabinet Numismatic ori al monedelor de aur din colecția Institutului de Arhelogie din București).

Deceniul care s-a scurs de la bilanțul Centenarului au marcat continuarea Simpozioanelor Naționale ale S.N.R., care chiar în condiții economice din ce în ce mai neprielnice și-au continuat seria anuală până la zi, ba mai mult, s-a reluat tradiția interbelică a organizării Congreselor Internaționale de Numismatică ale S.N.R., prin Simpozionul Internațional de Numismatică din 2011 și Congresul din 2012 de la Brașov, ce s-au bucurat de o consistentă și semnificativă participare internațională.

Am considerat cu toții că este momentul unei recapitulări generale și a revizuirii situației reale a membrilor și Secțiilor S.N.R., așa încât registrele Societății să reflecte realitatea concretă și nu o imagine de fapt iluzorie, care fusese proprie poate unor decenii trecute. În virtutea aceleiași tendințe am găsit cu cale, pentru corectitudinea și soliditatea construcției noastre instituționale, să derulăm alegeri cât mai democratice cu putință în interiorul Societății, aceasta aparținând tuturor membrilor săi. Astfel, consultările electorale au fost atât cât s-a putut de largi și reprezentative, oricum însă consultarea fiind cu mult mai deschisă și largă decât oricând în istoria S.N.R. Multe secții care existau doar pe hârtie şi-au încetat și de iure existenţa, în schimb cele care au rezistat, în frunte cu secțiile de la Brașov și Alexandria sau cu grupările colecționarilor de medalii Eminescu dovedindu-se active și viabile, capabile de a susține eforturi organizatorice de anvergură, sub conducrea unor lideri cărora Societatea le datorează mult, între care trebuie obligatoriu menționați Preasfinția Sa Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei și Teleormanului sau col. Ștefan Samoilă, Președintele Secției Brașov. Unele dintre acestea au împlinit vârste semnificative, 15 ani fiind contabilizați în dreptul Secției Alexandria, moment marcat printr-un simpozion dedicat, asociat și o frumoasă vârstă a Episcopului Galaction, alți 35 de ani numărându-se în dreptul Secției Brașov, aceștia urmând a fi curând sărbătoriți printr-un simpozion cu o largă participare.

În peisajul simbolic, am considerat oportun să aducem un cuvenit omagiu tuturor membrilor noștri și secțiilor care și-au continuat activitatea prin emiterea unor medalii personalizate, intitulate Semper Fidelis, care machează recunoștința Societății pentru toți membrii săi, acestea urmând a fi acordate în timp tuturor membrilor S.N.R., și a unor medalii de merit care omagiază cele mai semnificative contribuții ale cercetării științifice numismatice românești.

Urmare a tuturor acestor evoluții, cărora le-am dedicat numai succinte observații, considerăm că avem motive să apreciem pozitiv evoluția de ansamblu a S.N.R. și să privim cu îndreptățită încredere spre viitor, pe care suntem obligați să îl gestionăm cu aceeași grijă, dar și cu îndreptățită recunoștință și pioșenie spre trecut, către eforturile succesivelor generații de înaintași, cărora le datorăm în mare măsură prezentul.