Secţia Braşov a SNR în colaborare cu Centrul Cultural “Reduta” a organizat cel de-al XXX-lea Simpozion Naţional de Numismatică cu participare internaţională “Eminescu şi Braşovul” . Cu acestă ocazie Secţia Numismatică Braşov a conceput şi realizat: o insignă, o medalie şi o plachetă. Mai jos aveţi prezentate cele trei frumoase şi interesante emisiuni numismatice:

Insigna , artistic realizată, are forma asemănătoare cu a unui scut german  dar cu marginile răsucite, Ea este împărţiă în trei câmpuri inegale, pe diagonală, de culori diferite, de sus în jos, albastru, galben şi roşu. Pe câmpul albastru  se află capul zeiţei romane Minerva ( Pallas Athena ) patroana SNR. Câmpul din mijloc, de culoare galbenă, este realizat sub forma unei eşarfe răsucite pe care este trecută legenda AL XXX-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE NUMISMATICĂ . Pe câmpul roşu, aflat în partea inferioară, se află stema Braşovului ( cu numele oraşului deasupra acesteia ), iar în stânga jos sunt înscrise zilele de desfăşurare ale Simpozionului “20-21.09.2013″ .

Insigna a fost realizată într-un număr de 100 exemplare.

insigna

Medalia , realizată în 3D, are avers, central, imaginea zeiţei Minerva, pe margine,circular, între două cercuri, legenda: 110 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII NUMISMATICE ROMÂNE, iar în  partea inferioară, între două steluţe, 1903-2013 . Pe revers Stema Braşovului, care este şi sigla Secţiei Numismatice Braşov, având în stânga cifra 19 iar în dreapta 78 ( anul de înfiinţare a Secţiei braşovene ). , pe margine circular, între două cercuri, legenda: 35 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SECŢIEI NUMISMATICE BRAŞOV,  iar în  partea inferioară, între două steluţe, 1978-2013.

Medalia are diamterul de 50 mm şi a fost confecţionată din zamac, argintat şi patinat într-un număr de 100 exemplare.

medalie 110 ani-a

medalie 110 ani-r

Placheta , realizată în 3 D, are pe avers imaginea Centrului Cultural “Reduta”, iar în partea superioară, în stânga, un medalion cu chipul marelui poet naţional Mihai Eminescu. În partea inferioară plachetei, legenda, pe patru rânduri: AL XXX-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE NUMISMATICĂ “EMINESCU ŞI BRAŞOVUL”  20-21.09.2013.

Pe revers, placheta are în cele patru colţuri câte un aranjament floral, cu dimensinunea de 20×20 mm şi legenda pe 17 rânduri: În anul 2013, se împlinesc 145 de ani de când trupa de teatru Ştefan Pascally a dat în perioada 16 Mai – 16 Iunie, în sala reduta din Braşov, reprezentaţii teatrale în limba română, potrivit Deciziei nr.3741 din 12 mai  1868, a judelui Braşovului Friedrich Fabriţius. La aceste spectacole teatrale a participat şi marele poet naţional MIHAI EMINESCU în calitate de sufleur II şi copist. Au fost realizate 100 de plachete numerotate şi gravate cu iniţialele autorului plachetei Ş. S. Placheta are dimensiunile de 90 x 60 mm şi este de confecţionată din zamac, argintată şi patinată iar medalionul, de formă eliptică ( 40 x 27 mm ) este din zamac aurit.

placheta-a placheta-r

Acest material este o prelucrare după cel apărut în lucrarea dedicată simpozionului, lucrare ce a fost realizată şi tipărită de organizatorii evenimentului.