Sâmbătă 30 Martie 2013 a avut loc la sediul Societăţii Numismatice Române Adunarea Generală Ordinară. Sediul SNR s-a dovedit neâncăpător pentru muţimea de membrii veniţi atât din Bucureşti cât şi din ţară.
Şedinţa a început cu comunicarea dl. Ionescu Aurelian: „Medaliile moldoveneşti bătute la Sadagura şi concluzii la monedele Sadagura”. Comunicare ce a stârnit interesante dezbaterii în rândul membrilor prezenţi ce au adus informaţii suplimentare şi lămuritoare la problema discutată.

SNR 003                
Dl. Preşedinte Emanuel Petac a rostit mai departe darea de seamă pe anul 2012. Dare de seamă ce va putea fi citită în curând pe blog şi care arată o evoluţie foarte mulţumitoarea a SNR cel puţin in domeniul ştiinţific dar şi importanţi paşi către o bună vizibilitate naţională dar mai ales internaţională asigurată atât prin evenimentele organizate cât şi prin eforturile de promovare a societaţii în spaţiul virtual.
S-a continuat prin discutarea bugetului şi descărcarea de sarcină.

SNR 002

La finalul şedinţei au avut loc alegerile pentru noul comitet al SNR. Comitetul propus pentru aprobare a fost votat în unanimitate de membrii prezenţi dar şi prin mail de unii membrii ce n-au putut fi prezenţi la această şedinţă. Componenţa noului comitet se regăseşte în documentul ataşat.
Cu această ocazie s-a lansat şi o campanie de strângere de fonduri pentru reabilitarea în interior a sediului SNR.

Comitet SNR(2013)
Următoarea şedinţă a SNR, la care sunt invitaţi să participe atât membrii cât şi simpatizanţii societăţii va avea loc în data de 20 Aprilie 2013. Vă aşteptăm cu drag!