Sâmbătă 30 martie 2013, orele 10:00 se va desfăşura ( la sediul Societăţii Numismatice Române ) Adunarea Generală Ordinară de dare de seama şi alegeri.
Sunt aşteptaţi membrii societăţii.